Vastgoed en bouwrecht

hero
Koop- en verkoop van onroerende zaken, nationaal en internationaal

Bij de aan- en verkoop van woningen en bedrijfspanden kunnen zich veel problemen voordoen. U kunt hierbij denken aan verborgen gebreken, schade of een vervuilde grond. Wij kunnen het traject voorafgaand aan de aan- of verkoop van onroerende zaken begeleiden. Indien achteraf geschillen ontstaan over het gekochte of verkochte onroerend goed, kan BOS VAN DER BURG hierover adviseren en procederen.

Bouwcontracten

BOS VAN DER BURG kan u adviseren bij het opstellen en beoordelen van aannemingsovereenkomsten voor de uitvoering van het werk, over de samenwerkingsovereenkomsten met overheden en over koop- en/of huurovereenkomsten met toekomstige eigenaren.

Projectontwikkeling

Door de steeds veranderende wet- en regelgeving is het opstellen van heldere en juridisch houdbare contracten bij projectontwikkeling van groot belang. BOS VAN DER BURG beschikt over de kennis die nodig is voor de begeleiding van vastgoedprojecten. Deze projecten kunnen integraal worden beoordeeld en over alle aspecten kan – in samenwerking met onze fiscalist – worden geadviseerd.

Financiering en financieringscontracten

BOS VAN DER BURG kan u adviseren omtrent vastgoedfinanciering en de voorwaarden in financieringscontracten.

Procedures Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, – Metaalnijverheid, Nederlands Arbitrage Instituut

In het geval partijen in de bouw er samen niet uitkomen, kiezen zij vaak voor de Raad van Arbitrage om recht te laten spreken. De Raad van Arbitrage is een onafhankelijke stichting met het statutaire doel om recht te spreken in bouwgeschillen. BOS VAN DER BURG beschikt over specialistische kennis van het bouwrecht, heeft vele procedures bij de Raden van Arbitrage gevoerd en heeft ook in dit kader zowel midden- en kleinbedrijven als beursgenoteerde bedrijven bijgestaan.