Huurrecht

hero
Opstellen en beoordelen huurovereenkomst

BOS VAN DER BURG kan u adviseren over uw huidige huurovereenkomst(en) en kan huurovereenkomsten op maat redigeren.

Huurrecht kantoor- en bedrijfsruimte

De advocaten van BOS VAN DER BURG adviseren zowel (professionele) huurders als verhuurders op het gebied van huurrecht. Wanneer zich gebreken voordoen in het gehuurde of de huur niet (tijdig) wordt betaald, dient de verhuurder respectievelijk huurder hierop te worden aangesproken, eventueel ook in rechte.

Indeplaatsstelling

Bij de overname van uw onderneming kan de bedrijfslocatie bepalend zijn voor de waarde van de onderneming. De wet biedt de mogelijkheid om via de indeplaatsstelling de huidige huurovereenkomst aan de koper over te dragen. Dit kan alleen bij middenstandsbedrijfsruimte (bijvoorbeeld bij detailhandel en horeca), niet bij kantoorruimte. BOS VAN DER BURG kan u hierover adviseren en de gerechtelijke procedure voeren om de gewenste indeplaatsstelling te bereiken.

Huurrecht woonruimte

Als (professionele) verhuurder van woonruimte kunt u te maken krijgen met uiteenlopende conflicten. De huurder kan de huur niet (tijdig) betalen of zijn betaling inhouden, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat de verhuurder renovatiewerkzaamheden moet verrichten. BOS VAN DER BURG kan u in het voortraject en tijdens eventuele juridische procedures bijstaan.

Huurbeëindigingsprocedures

In de wet zijn zes gronden opgesomd op grond waarvan de verhuurder de huurovereenkomst kan opzeggen. Een huurovereenkomst kan onder andere door de verhuurder worden opgezegd wanneer de huurder zich niet als een goed huurder gedraagt, wanneer er sprake is van dringend eigen gebruik door de verhuurder of wanneer de huurder een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst weigert. BOS VAN DER BURG kan u adviseren over de juridische haalbaarheid van een huurbeëindigingsprocedure.

Huurprijsgeschillen en huurprijsaanpassing

BOS VAN DER BURG kan u adviseren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van huurprijsaanpassingen bij bedrijfsruimte. De huurprijs kan in beginsel pas na verloop van de eerste bepaalde duur van de huurovereenkomst opnieuw worden vastgesteld. Hierbij zijn er verschillen tussen middenstandsbedrijfsruimte en kantoorruimte.

Leegstandwet

Heeft u een leegstaand kantoorgebouw? BOS VAN DER BURG help u bij het verhuren krachtens de Leegstandwet.