Nieuwe regels voor verwijderen BKR-registraties

De coronacrisis heeft geleid tot meer online aankopen (op afbetaling) alsook tot onzekerheid bij kredietverleners. Daarnaast heeft consument en markt kunnen wennen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het recht op vergetelheid en het recht op verwijdering van de BKR-registratie. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft daarom het Algemeen Reglement CKI aangepast, waarmee de verhouding tussen Stichting BKR en haar zakelijke klanten geregeld wordt. Deze wijziging heeft echter ook invloed op consumenten.

Opvallend is het verbod voor kredietverleners om contracten, achterstanden, herstelcodes of bijzonderheidscoderingen te verwijderen. Kredietverleners mogen het voorgaande slechts verwijderen als er sprake is van onterechte registraties. Terechte registraties mogen alleen na een zorgvuldige belangenafweging worden verwijderd als de registratie disproportioneel blijkt. Daarnaast mag verwijdering slechts na een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een geschillencommissie, voor zover die uitspraak strekt tot verwijdering van het contract of aanpassing van het geregistreerde.

Vanaf 1 januari 2021 dienen kredieten met een looptijd van meer dan één (1) maand te worden gemeld. Deze meldplicht gold eerst voor kredieten met een looptijd van drie (3) maanden. Ook is de drempel van kredieten verlaagd. Voorheen moesten kredietverleners doorlopende of aflopende kredieten vanaf 500 euro melden. Vanaf 1 januari 2021 moeten kredieten vanaf € 250,– worden gemeld.

Heeft u vragen over wat het nieuwe Algemeen Reglement CKI voor u betekent? Wilt u een BKR-registratie verwijderen? Neem contact op met een van onze adviseurs via tel. 0031 (0)79 – 320 33 66 of via e-mail info@bosvanderburg.nl.