‘Exploitant winkelcentrum niet bevoegd om zondagopening op te leggen’

Bij vonnis van 30 juni 2021 heeft de Kantonrechter in Leiden bepaald dat de exploitant van het winkelcentrum Winkelhof niet eenzijdig de regels aan mocht passen, zodanig dat Halfords geopend diende zijn op zondag. Exploitant en verhuurder van het Winkelcentrum meende op grond van het tussen Halfords en Wereldhave afgesloten huurcontract dat zij dit recht wel had.

Toen in augustus 2020 een vernieuwd, eenzijdig gewijzigd huishoudelijk reglement door Wereldhave werd verspreid onder de in het winkelcentrum gevestigde ondernemers, ontstond er onrust. In november 2020 heeft een kort geding plaatsgevonden waarbij de rechter oordeelde dat iedere casus op zich stond en apart diende te worden beoordeeld. Tot op heden hebben drie
Winkelhof-ondernemers Bos Van der Burg advocaten ingeschakeld en het aangedurfd om midden in de coronacrisis tegen hun grote – beursgenoteerde – verhuurder op te staan. Halfords stond als eerste op zitting.

Conform de door Bos Van der Burg advocaten ingestelde vorderingen heeft de Kantonrechter in haar vonnis gesteld dat Halfords niet gehouden is om op zondag geopend te zijn en niet verplicht kan worden om te openen op zondag. Voorts is ten aanzien van de boetebedingen die Wereldhave had opgenomen in de huurcontracten door de Kantonrechter geoordeeld dat Halfords niet gehouden is om de boetes te betalen omdat Wereldhave niet bevoegd was om boetes voor het niet open zijn op zondag op te leggen.

Advocaten Kees van der Burg en Maurice van Leeuwen van Bos van der Burg Advocaten in Zoetermeer, die Halfords en de gezamenlijke ondernemers vanaf augustus 2020 hebben bijgestaan, zeggen in een reactie verheugd, maar niet verbaasd te zijn met deze uitspraak. “Er was contractueel in dit specifieke geval geen eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de huurovereenkomst”. Zonder een dergelijk beding kan volgens Van Leeuwen door een verhuurder niet eenzijdig besloten worden tot een ruimere openingstijd, althans niet zo ingrijpend als een structurele zondagopening. “Dit was in eerdere rechtspraak ook reeds bepaald, maar die rechtspraak was al 7 jaar oud”.

Van der Burg en Van Leeuwen verwachten dat dit voor specifieke huurders in verschillende winkelcentra gevolgen kan hebben. Mogelijk zijn zij eerder overtuigd van het feit dat zij geen keuze hadden. Nu blijkt dat het in specifieke gevallen niet altijd duidelijk is dat ondernemers maar verplicht zijn zich te schikken naar hetgeen door de verhuurder wordt opgelegd, kan dit voor specifieke gevallen raadzaam zijn om nogmaals goed naar de geldende voorwaarden te kijken.