Anti-corruptiemaatregelen bij internationaal zakendoen

De coronacrisis heeft een grote invloed op de economie en zo ook op de internationale handel. Aangezien een ‘kat in het nauw’ rare sprongen kan maken, is het belangrijk om bij het internationale zakendoen oog te hebben voor anti-corruptiemaatregelen.

Corruptie is een verzamelnaam voor ongeoorloofde beïnvloeding, zoals omkoping en/of afpersing. Dergelijke handelingen zijn natuurlijk strafbaar,[1] en met die strafbaarstelling wordt corruptie voor een deel voorkomen, maar voor het overige dient een ieder de eigen verantwoordelijkheid te nemen in het (internationale) handelsverkeer. Dit kan bijvoorbeeld door een gedragscode op te stellen met daarin een klokkenluidersregeling, of door een transparante bedrijfscultuur in stand te houden en zakenpartners zorgvuldig te selecteren (screenen). Ook dragen heldere contracten bij aan het voorkomen van corruptie.[2]

In Sub-Sahara-Afrika en in delen van het Midden-Oosten is – statistisch gezien – de kans om te maken te krijgen met corruptie het grootst.[3] Het is daarom sterk aan te raden diverse anti-corruptiemaatregelen te nemen alvorens met of in deze regio’s zaken te doen. Behalve de hiervoor genoemde maatregelen kunt u denken aan contractuele bepalingen of aan een anti-corruptieverklaring.

Transparency International, corruptie perceptie index 2019

Gaat u zakendoen met een of meerdere partijen of organisaties in risicovolle regio’s? Neem contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten van de sectie (Internationaal) Ondernemingsrecht: tel. 0031 (0)79 – 320 33 66 en www.bosvanderburg.nl

Bos Van der Burg Advocaten maakt deel uit van PRAGMA International, een wereldwijd netwerk van internationaal opererende advocaten, fiscalisten en consultants: Pragma.International

[1] Art. 177, 178, 178a, 225, 328ter, 363, 364 en 364a Sr; Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 2530.

[2] Eerlijk zakendoen, zonder corruptie, Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken & ICC Nederland 2017.

[3] Corruption Perceptions Index 2019, Berlijn (Duitsland): Transparency International 2020.