Beëindiging Met Wederzijds Goedvinden: De Vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever heeft u aangegeven het dienstverband met u te willen beëindigen via een vaststellingsovereenkomst, ook wel genoemd de beëindigingsovereenkomst. Vragen die direct bij u opkomen zijn:

  • Kan ik dit tekenen? 
  • Krijg ik wel een uitkering als ik teken? 
  • Kan ik dit ook accepteren als ik ziek ben? 
  • Is de vergoeding redelijk? 
  • Kan ik nog onderhandelen? 
  • Wat gebeurt er als ik dit niet accepteer?

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u de vaststellingsovereenkomst eerst goed laat beoordelen door een gespecialiseerd advocaat. Geef daarom aan uw werkgever aan dat u tijd nodig heeft om juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld één of twee weken. U heeft namelijk recht op een redelijke termijn voor het inwinnen van advies. Uw werkgever heeft er daarnaast ook belang bij om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen, omdat zij anders een procedure moet starten bij de kantonrechter of het UWV. Dat kost tijd en geld en de beslissing kan anders zijn dat de werkgever hoopte. Daardoor zal uw werkgever u meestal extra tijd geven om advies in te winnen.

Uw uitkering en de ontslagvergoeding

U wilt vaak zeker weten of u aanspraak kunt maken op een WW uitkering na einde dienstverband. Als u ziek bent of een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, dan moet u helemaal terughoudend zijn met het tekenen van de overeenkomst. Want dan mag u in bepaalde gevallen van het UWV uw dienstverband helemaal niet beëindigen. Doet u dit toch, dan komt het recht op een uitkering te vervallen. 

Tevens wilt u zeker weten of de aangeboden vergoeding redelijk is en of u hierover zou kunnen onderhandelen. Er moet worden beoordeeld of uw werkgever voldoende redenen heeft om u te ontslaan. Heeft zij dit niet, dan kunt u doorgaans meer vragen dan de transitievergoeding.   

Verder verandert de wetgeving voortdurend. Op 1 januari 2020 treedt bijvoorbeeld de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking waardoor de werknemer al vanaf het begin van het dienstverband aanspraak kan maken op een transitievergoeding. Ook kan de werknemer ‘sneller’ worden ontslagen, maar daar tegenover staat dan weer een hogere ontslagvergoeding. Ook geldt er per 1 januari 2020 een minder hoge transitievergoeding voor oudere werknemers. 

Andere punten in de vaststellingsovereenkomst

Veel mensen vergeten afspraken te maken over andere belangrijke zaken. Dit kan grote gevolgen voor u hebben.  Zo kunt u een concurrentie- of een relatiebeding hebben. Als hierover geen goede afspraken worden gemaakt en dit beding komt niet te vervallen, dan kunt u problemen krijgen bij het vinden van een nieuwe baan. Of erger; u weet niet dat u dit beding overtreedt en bent automatisch een enorme boete verschuldigd!

Ook kunt u gebonden zijn aan een studiekostenbeding, of u heeft bijvoorbeeld een leaseauto. Wat gebeurt er met de leaseauto als het dienstverband wordt beëindigd? In sommige autoregelingen is een overnameverplichting opgenomen, of er is bepaald dat u een boete moet betalen omdat de leaseovereenkomst met de leasemaatschappij voortijdig wordt beëindigd. U kunt daardoor voor zeer onaangename verrassingen komen te staan. Het is belangrijk om dit goed te laten beoordelen. 

Werkgever draagt vaak bij in de kosten van advies advocaat

Veel werkgevers zijn bereid om bij te dragen in de kosten van advies door een advocaat. Als uw werkgever u dit niet heeft aangeboden, vraag hier dan om. Een werkgever dient namelijk zorgvuldigheid te betrachten bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst en heeft er voordeel bij als de overeenkomst uiteindelijk wordt getekend. Zij hoeft dan namelijk geen procedure bij de kantonrechter of het UWV op te starten. 

Bos van der Burg Advocaten adviseert, onderhandelt en procedeert 

Bij Bos van der Burg werken gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten met zeer ruime proceservaring. Zij kunnen u adviseren over de vaststellingsovereenkomst en – indien gewenst – in onderhandeling treden met uw werkgever. Als blijkt dat het dienstverband niet wordt beëindigd via een vaststellingsovereenkomst, dan kunnen zij u ook bijstaan in de procedure bij het UWV, de kantonrechter of in hoger beroep bij het Gerechtshof.  

Marcel is een deskundige advocaat op het gebied van het arbeidsrecht met meer dan tien jaar proceservaring. Hij staat werknemers en werkgevers bij met name in regio Den Haag en Zoetermeer, maar ook buiten die regio. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366 of info@bosvanderburg.nl.