Vereiste meerderheid voor een WHOA-schuldeisersakkoord

Als u betalingsproblemen heeft, kunt u een betalingsregeling treffen of anderszins tot een akkoord komen met uw schuldeisers. Zo een akkoord is dan een nieuwe overeenkomst, waarbij het principe van aanbod en aanvaarding ex art. 6:217 BW geldt. In onzekere tijden zullen alleen niet alle schuldeisers even welwillend tegenover het sluiten van een akkoord staan. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (kort: WHOA) biedt dan uitkomst, omdat de rechtbank een onderhands akkoord vanaf 1 januari 2021 kan homologeren (oftewel bekrachtigen). Na die homologatie zijn alle betrokken schuldeisers (en aandeelhouders) aan het akkoord gebonden, of zij nu voor of tegen het akkoord hebben gestemd.

Verzoek tot homologatie

Als de WHOA-voorschriften in acht zijn genomen, kan de schuldeiser de rechtbank verzoeken het akkoord te homologeren.[1] Zo een verzoek kan overeenkomstig art. 383 lid 1 Fw worden ingediend als “ten minste één klasse van schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd”. Daarvoor dient naar art. 381 lid 7 Fw gekeken te worden naar de schuldenlast van de uitgebrachte stemmen binnen een klasse. Van de uitgebrachte stemmen binnen een klasse dient ten minste twee derden van de schuldenlast van die uitgebrachte stemmen te hebben ingestemd, ongeacht hoeveel schuldeisers dit zijn.

Stel dat er een klasse is met een totale schuldenlast van 1.000.000 euro. Binnen die klasse hebben de vertegenwoordigers van slechts 600.000 euro aan schulden hun stem uitgebracht. In dat geval dient ten minste een vertegenwoordiging van 400.000 euro aan schulden te hebben ingestemd met het akkoord.

Klassenindeling

De schuldenaar kan diens schuldeisers zelf in klassen indelen. Daarbij dient hij onder meer rekening te houden met de wettelijke of contractuele rechten van deze schuldeisers. Zo mogen pand- en hypotheekhouders bijvoorbeeld niet in dezelfde klasse als concurrente schuldeisers worden ingedeeld. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de schuldenaar er met art. 370 lid 1 Fw ook voor kan kiezen om slechts aan een aantal schuldeisers een akkoord aan te bieden.

Overweegt u een herstructurering en heeft u vragen over de toepassing van de WHOA? Neem contact op met een van onze adviseurs via tel. 079 320 3366.


[1] Kamerstukken I 2020/21, 35420, nr. R, p. 13.