Hoge Belastingdruk Voor Spaarders: Spaarzaamheid Bestraft?

De actiegroep “Bond voor Belastingbetalers” heeft een procedure tegen de belastingdienst aangespannen omdat de belastingdruk voor spaarders zo hoog is geworden dat sprake is van een onrechtvaardige inbreuk op het eigendomsrecht.

Huidig stelsel belasting over inkomen uit vermogen

Een inwoner van Nederland betaalt 30% inkomstenbelasting over inkomsten uit (een deel van) vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden op 1 januari van het jaar waarover aangifte wordt gedaan, onder aftrek van een heffingsvrij vermogen van circa € 25.000. Niet de werkelijke opbrengst wordt belast, maar een fictief percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

De belastingdienst gaat er nu nog van uit dat een jaarlijks rendement van 4% realistisch is, ook voor mensen die niet beleggen. Deze denkbeeldige opbrengst wordt belast tegen een percentage van 30%, hetgeen neerkomt op een effectieve heffing van 1,2% over het spaargeld. En dat in een tijd dat het huidige rentepercentage op spaarrekeningen in veel gevallen niet eens boven de 0,5% uitkomt!

Nieuw stelsel belasting over inkomen uit vermogen

VVD-staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft vanaf 2017 dan ook beterschap beloofd. Dan moeten nieuwe regels gaan gelden die beter aansluiten op de werkelijkheid. Maar is dat ook zo?

Vanaf 2017 wordt er uitgegaan van 3 vermogensschijven, gebaseerd op het uitgangspunt: “hoe groter het vermogen, hoe groter het voordeel”. Voor iedere volgende vermogensschijf geldt een hoger percentage om dat voordeel te berekenen. Dit voordeel is belast met 30% inkomstenbelasting.

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017

Tabel

Dit stelsel gaat uit van nog hogere fictieve rendementen. Zo moeten mensen met een vermogen vanaf een ton belasting betalen over 4,7% veronderstelt rendement en vanaf 1 miljoen euro gaat de belastingdienst zelfs uit van 5,5%, ongeacht de werkelijke opbrengst…

De daadwerkelijk behaalde rendementen belasten, zoals een meerderheid van de Tweede Kamer wil, is lastig uitvoerbaar, volgens Wiebes. Bovendien levert de vermogensrendementsheffing flink wat inkomsten voor de schatkist op, met schattingen tussen de 4 en 5 miljard per jaar.

De ombouw naar een nieuw stelsel wordt door het huidige kabinet wel in gang gezet. Drie varianten worden voorgelegd aan het parlement, waarover besluitvorming in het meest gunstige geval ergens in 2018 kan plaatsvinden, zodat waarschijnlijk in 2019/2020 een nieuwe spaartaks zal bestaan.

Aanbeveling: bezwaar maken tegen definitieve belastingaanslag

In afwachting van de uitspraak van de rechter, in de zaak die de Bond voor Belastingbetalers heeft aangespannen, adviseren wij eenieder die met deze onrechtvaardige belastingheffing te maken heeft – eventueel met behulp van een fiscaal jurist – bezwaar te maken tegen een definitieve aanslag, dit ter behoud van rechten om individueel door te procederen. De mogelijkheden tot bezwaar dienen per geval te worden bekeken. Graag adviseren wij u over de te ondernemen stappen en overige mogelijkheden om het leed van de onrechtvaardige Box 3 heffing te verzachten. 

Dit artikel is geschreven door mr. J.J.H. (Hans) de Kruijs van Bos Van der Burg Advocaten, gevestigd in Zoetermeer. Hans is een deskundig fiscaal jurist op het gebied van nationale en internationale fiscale aangelegenheden. U kunt contact met hem opnemen via 079-3203366.