Hoge Raad Bevestigt Vrije Advocaatkeuze Bij Rechtsbijstandverzekering

De Hoge Raad heeft op 21 februari 2014 in cassatie het recht op vrije advocaatkeuze formeel bevestigd, nadat zij eerder prejudiciële vragen had voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Het Hof van Justitie oordeelde eind 2013 dat een rechtsbijstandverzekeraar die in zijn verzekering regelt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door zijn werknemers, niet tevens mag bedingen dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat slechts vergoed worden indien de verzekeraar van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Dat geldt ook indien rechtsbijstand voor de desbetreffende procedure naar nationaal recht niet verplicht is. 

Wat houdt deze belangrijke uitspraak voor u in?

U heeft recht op vrije advocaatkeuze bij alle type procedures. Dus ook bij procedures waarvoor het niet verplicht is om een advocaat te hebben, zoals bij zaken bij de kantonrechter (bijvoorbeeld voor huurzaken of arbeidszaken) of bij de bestuursrechter. Rechtsbijstandverzekeraars vergoeden advocaatkosten wel vaak tot een maximum. Dit is toegestaan, zolang de verzekerde hierdoor niet te beperkt wordt in zijn vrije keuze. 

Uiteraard willen rechtsbijstandverzekeraars liever zelf de zaak behandelen, dit is goedkoper. U kunt dan verwijzen naar de uitspraak van de Hoge Raad en stellen dat u recht heeft op een advocaat van uw keuze. Let hierbij wel op: de verzekeraar moet eerst instemmen met het voeren van een procedure. Pas dan ontstaat de vrije advocaatkeuze. Indien de verzekeraar de zaak niet kansrijk acht, of het belang te klein is en geen procedure wil opstarten, ontstaat er geen recht op vrije advocaatkeuze.

Als de verzekeraar geen procedure wil starten, maar u wel, dan kunt u meestal een beroep doen op de geschillenregeling. Dit staat in uw polisvoorwaarden. Een onafhankelijk advocaat geeft dan een bindend oordeel over de verdere behandeling van uw zaak.

Ondanks de uitspraak van de Hoge Raad en het Europees Hof, kunt u niet zelf direct een advocaat inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandverzekeraar. BOS VAN DER BURG kan u hierbij adviseren en begeleiden.