Verhuurder moet uitspraak Huurcommissie naleven

Vanwege ernstige gebreken vordert huurder bij de Huurcommissie een tijdelijke huurprijsverlaging met terugwerkende kracht. De Huurcommissie wijst het verzoek toe. Daags later stuurt huurder naar verhuurder een brief met het verzoek het toegewezen bedrag terug te betalen. Een maand later rappelleert huurder tevergeefs. Weer een maand later sommeert huurder diens verhuurder tevergeefs tot betaling.

Daar betaling is uitgebleven vordert huurder in rechte betaling, te vermeerderen met de wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en btw over de buitengerechtelijke kosten, te vermeerderen met de wettelijke rente tot volledige betaling, met veroordeling in de proceskosten en nakosten. Verhuurder stelt niet te zijn betrokken bij de Huurcommissie-procedure. Hij is het niet eens met de uitspraak en hij zou niet in kennis zijn gesteld van de uitspraak. Huurder heeft echter een kopie van de uitspraak overgelegd, waarin staat dat de uitspraak door de Huurcommissie aan verhuurder is verstuurd. Ook heeft huurder bij aangetekende brief verwezen naar de uitspraak. De rechter gaat daarom aan de stelling van verhuurder voorbij.

Dat verhuurder de aangetekende brief niet in ontvangst heeft genomen of niet heeft opgehaald, komt voor zijn rekening. Verhuurder heeft niet onderbouwd dat hij de uitspraak niet van de Huurcommissie heeft ontvangen alsook niet dat hij de brief van huurder niet heeft ontvangen. Deze stelling acht de rechter voorts niet geloofwaardig. Als verhuurder het niet eens was met de uitspraak, had hij in verzet moeten gaan. Nu dit is nagelaten, is de uitspraak bindend.
De vordering van huurder wordt toegewezen. Verhuurder was na de eerste brief in verzuim. Vanaf dat moment is de rente verschuldigd. De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten worden ook toegewezen. De laatst gestuurde brief voldoet aan de eisen van art. 6:96 lid 6 BW. Ook wordt verhuurder veroordeeld in de proceskosten en nakosten.

Rechtbank Overijssel 12 juli 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:2384 (publicatiedatum: 19 augustus 2022)

Dit bericht is eerder verschenen in Sdu OpMaat Huurrecht+.