Merkinbreuk In Fitnessland

Staat u wekelijks te zwoegen op uw sportschool tijdens een les Bodypump? Op 3 mei 2017 heeft de rechtbank Den Haag een vonnis gewezen over een intellectuele eigendomszaak betreffende het fitnessprogramma ‘Bodypump’. Ruim 45% van alle sportschoolhouders heeft een licentie van het fitnessprogramma-bedrijf ‘Les Mills’, die onder andere de training ‘Bodypump’ aanbiedt. 

Het ging in deze zaak over de zogenaamde Bodypump training. De eisende partij is de Nederlandse distributeur van Les Mills. De term “Bodypump” is door Les Mills geregistreerd als Uniemerk. De wederpartij is een sportschool die fitnesslessen aanbiedt onder de naam “Pump”. De eisende partij stelt zich op het standpunt dat de sportschool hiermee inbreuk maakt op het merkenrecht van Les Mills. 

Wanneer is er sprake van een merkinbreuk?

Om tot het oordeel te komen of er sprake is van een merkinbreuk moet gekeken worden naar verschillende inbreukcriteria, die zijn vastgelegd in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Als een teken of woord bijvoorbeeld gelijk is of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, kan dit een merkinbreuk zijn. 

Rechtbank: merkinbreuk

De rechter oordeelt dat in deze zaak sprake is van een merkinbreuk. Hij overweegt hierbij dat het teken Pump gelijk is aan het tweede woord van het merk Body Pump. Pump is weliswaar niet dominant, maar wel het meest onderscheidende onderdeel van de woorden. Er is dus een grote mate van overeenstemming tussen het merk Bodypump en het gebruik van het woord Pump. Ook de diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zijnde de fitnessprogramma’s voor volwassenen, zijn hetzelfde. 

Criteria: gevaar voor verwarring

De rechter oordeelt voorts dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Gelet op de overeenstemming zouden de leden van de sportschool ten onrechte kunnen denken dat de door de sportschool aangeboden Pump lessen, van Les Mills afkomstig zijn. Het gebruik van het teken Pump maakt daarom volgens de rechter inbreuk op het Uniemerk Bodypump. De sportschool moet het gebruik van het woord Pump onmiddellijk staken op straffe van een hoge dwangsom.

Het vonnis kunt u hier teruglezen. In het vonnis staan ook de voorbeelden/foto’s van hoe het merk door de sportschool en door Les Mills wordt gebruikt. 

Voor vragen over het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten kunt u terecht bij onze gespecialiseerde advocaat mr. P.H. Bos.