Moet ik instemmen met een WHOA-verzoek?

Als schuldeiser kunt u geconfronteerd worden met de WHOA. U krijgt dan de vraag of u wilt instemmen met het opgemaakte akkoord. Voor alle duidelijkheid: u hoeft niet in te stemmen met een WHOA-verzoek, maar als er onvoldoende tegenstemmers zijn dan kunt u alsnog gedwongen worden om akkoord te gaan.

Waarom instemmen met een WHOA-verzoek?

Als de schuldenaar failleert, ontvangen concurrente schuldeisers veelal geen of een geringe uitkering. Bij toepassing van de WHOA krijgen schuldeisers meer betaald. Het WHOA-traject dient namelijk gunstiger te zijn voor schuldeisers dan een faillissement. Zo dienen schuldeisers bij toepassing van de WHOA zelfs minimaal 20% van hun schuld betaald te krijgen.

Als u voorheen prettig zakendeed met uw schuldenaar, dan kan het WHOA-traject voor u nog gunstiger uitvallen dan een faillissement. De onderneming van de schuldenaar blijft na het WHOA-traject namelijk bestaan. Verlieslatende activiteiten zullen worden afgestoten, maar winstgevende activiteiten worden voortgezet. Aldus kunt u mogelijk weer zakendoen als de economie aantrekt.

Heeft u vragen over de WHOA? Bent u schuldeiser en wordt u geconfronteerd met een WHOA-verzoek? Bent u ondernemer en wilt u een WHOA-verzoek indienen? Neem contact op met een van de advocaten van Bos Van der Burg advocaten via tel. 079 320 3366.