Participatie van toptalent

Hoe zorg je ervoor dat je toppers in je bedrijf aan je kan binden? Denk eens aan het uitgeven van certificaten.

Een certificaat is een vorderingsrecht dat is afgeleid van het onderliggende aandeel. Certificaathouders hebben geen stemrecht en ook het vergaderrecht kan worden uitgesloten. Certificaathouders hebben wel recht op het economisch voordeel dat normaal gesproken aan het aandeel is verbonden. Denk aan de winstuitkering en eventuele winst bij verkoop.

Certificaten van aandelen zijn bijzonder geschikt om meerdere (getalenteerde) medewerkers aan je te binden zonder dat er steeds salarisverhogingen moeten worden gegeven. Werknemers worden dan ook een beetje ondernemer in het  bedrijf waar ze werken en dat is in veel gevallen succesvol gebleken. Ook ontstaat een win-winsituatie wanneer je je bedrijf niet direct geheel maar voor een deel te gelde wil maken.

Voor het uitgeven van certificaten wordt meestal een Stichting Administratie Kantoor opgericht (STAK), die de aandelen houdt en de certificaten op de aandelen uitgeeft. De ondernemer wordt veelal benoemd als bestuurder, zodat de volledige zeggenschap in het bedrijf bij de ondernemer blijft.

In de contracten waarbij de certificaten worden uitgegeven, worden normaal gesproken regelingen opgenomen in geval van een exit en verkoop van de aandelen. Wanneer de contracten goed zijn opgesteld, worden de diverse scenario’s voorzien en afgedekt.

Certificaten: een mooi instrument voor talenten die enkel de economische upside willen en niet (willen of hoeven) meebeslissen over de koers van het bedrijf.