Riskant beleggen in vastgoed

Uit onderzoek is gebleken dat particuliere beleggers in de aandelenmarkt zich vooral laten leiden door rendementsontwikkeling. Kort gezegd worden angst en optimisme van particuliere beleggers in Nederland niet meer gevoed door het risico dat ze nemen, maar uitsluitend gedreven door het rendement dat ze hebben behaald. Deze bevindingen zijn verbazingwekkend en zorgelijk. Het is verbazingwekkend dat beleggers alleen gedreven worden door hen behaalde rendementen, omdat volgens financiële standaardtheorieën juist de afweging tussen het risico en het rendement van een investering bepalend is voor de aantrekkelijkheid ervan (zie ESB jaargang 97 (4626) 6 januari 2013.

Voor particuliere beleggingen in vastgoed komt een dergelijk beeld ook terug, vooral bij zogeheten vastgoed-maatschappen, waarbij particulieren veel investeren in grotere vastgoedobjecten. 

Een treffend voorbeeld daarvan is het kantoorgebouw Damsigt in Voorburg. De beleggers (de maten) betaalden dertien jaar geleden ruim 30 miljoen euro voor Damsigt. Het is volgens kenners nu niet meer waard dan 6 miljoen euro, terwijl er nog een hypotheek op rust van 22 miljoen euro. Een geluk bij een ongeluk voor de beleggers is dat zij niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypotheekschuld.(bron: FD 28-08-2013)
In de huidige markt is Damsigt als kantoor eigenlijk onverkoopbaar en onverhuurbaar. Inmiddels is het zelfs van de markt gehaald en het gebouw wordt niet meer als kantoor te huur aangeboden. De enige optie is nog een herbestemming doch ook daarin lijkt voorlopig geen schot te komen.

Anders dan in de aandelenmarkt, waarbij in het algemeen het risico van de belegging is beperkt tot de inleg, is dat bij Damsigt niet het geval. Inmiddels zijn de beleggers door de bank aangesproken voor de kosten van onderhoud en reparaties. Bijzonder bij Damsigt is dat niet gekozen voor een C.V.-constructie, maar voor een maatschap. Dat brengt met zich mee dat de maten persoonlijk aansprakelijk zijn voor verdere kosten. De boodschap: ook vastgoedbeleggingen moeten terdege worden onderzocht op risico en niet alleen op rendement. Daarnaast is duidelijk is dat de maatschapsvorm, door het daarmee verbonden risico, eigenlijk niet geschikt is om als constructie te dienen voor beleggingen in vastgoed. Uitzonderingen zijn denkbaar, maar het voert in dit kader te ver om dat nu uiteen te zetten. Het algemene advies is duidelijk: niet doen en maak een grondige risico-analyse van zowel het vastgoedobject als de juridische constructie waarin daarin wordt deelgenomen.

Bos Van der Burg Advocaten kan u daarbij van dienst zijn.