Wetenschappelijk Bewezen!: Advocaat Loont Bij Overname

Uit recent wetenschappelijk onderzoek waarop mevrouw mr C. Karsten is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, is gebleken dat de partij die zich bij een overname laat bijstaan door een advocaat met de juiste expertise, in het voordeel is.

Uit het onderzoek blijkt dat de advocaat veel invloed heeft op de inhoud van het overnamecontract. Via de voorwaarden in het contract hebben advocaten ook tevens invloed op de prijs van de transacties. Mevrouw Karsten constateert verder in haar onderzoek dat een goede advocaat de koper ook helpt het verkoopproces kort te houden. Hoe korter het proces, hoe kleiner de kans dat de verkopende partij de verkoopprijs opdrijft door te zwaaien met andere kandidaten.

De uitslagen van het wetenschappelijk onderzoek verbazen advocaten die zich bezighouden met de overnamepraktijk allerminst. Advocaten weten vaak beter dan juristen, welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke niet. Die kennis is er vooral dankzij de proceservaring die advocaten bij uitstek hebben en andere juridische dienstverleners niet.

Bos Van der Burg Advocaten heeft een ruime ervaring in de overnamepraktijk en indien u daarover meer wilt weten, kunt u – geheel vrijblijvend – contact opnemen met ondergetekende.