Bos Van Der Burg Advocaten Staat Epko Horstman Succesvol Bij In Rechtszaak Tegen Nissan-Dealer

Er is de afgelopen dagen volop media-aandacht geweest voor een zaak waarbij de advocaten van Bos Van der Burg Advocaten met succes de koopovereenkomst hebben ontbonden van een Nissan Leaf, wegens loze beloftes door Nissan Nederland en de dealer over de actieradius (het rijbereik) van de Nissan Leaf. 

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 30 november jl. onze cliënt in het gelijk gesteld en geoordeeld dat de koopovereenkomst ontbonden moet worden, waarbij de heer Horstman het volledige aankoopbedrag terug ontvangt. Daarnaast wordt de heer Horstman gecompenseerd voor de kosten die hij heeft moeten maken voor het tussentijds bijladen, kosten die hij niet gehad zou hebben indien de actieradius van de accu toereikend zou zijn geweest. 

De heer Horstman is een maand na de aankoop van zijn Nissan Leaf – eind 2013 – bij ons gekomen omdat zijn volledig elektrische auto niet voldeed aan de belofte van Nissan en de dealer: namelijk dat hij met deze auto van Zoetermeer naar Kampen kon rijden over de snelweg, zonder tussentijds bijladen. Onmiddellijk is zowel de dealer als Nissan aangeschreven met het verzoek de auto te herstellen, en wel zodanig dat de Nissan Leaf alsnog de beloofde actieradius zou behalen. Nissan Nederland heeft hier niet op gereageerd. De dealer reageerde kort gezegd dat de Nissan Leaf geen gebrek zou hebben en aan cliënt niet was beloofd dat de Nissan Leaf 130 kilometer over de snelweg kon rijden met een volle accu. 

Bijna drie jaar procederen 

Deze reactie was aanleiding om deze kwestie direct voor te leggen aan de rechter. Drie jaar, vier tussenvonnissen, een deskundigenonderzoek en twee zittingen verder, heeft de rechtbank op 30 november beslist dat aan de heer Horstman wel degelijk is beloofd dat de Nissan Leaf 130 kilometer over de snelweg zou kunnen rijden, zonder tussentijds te hoeven bijladen. 

Het oordeel van de rechtbank 

De rechtbank heeft onder meer in haar oordeel betrokken dat de heer Horstman deze voorwaarde uitdrukkelijk per e-mail kenbaar heeft gemaakt, voorafgaand aan de verkoop. Daarnaast blijkt uit een telefoongesprek dat gevoerd is met de dealer dat er wel degelijk over de actieradius is gesproken. Als laatste benoemt de rechtbank uitdrukkelijk de informatie van Nissan Nederland op hun website over de Nissan Leaf, die de consument de indruk geeft dat de auto wel zelfs 150 kilometer over de snelweg zou kunnen rijden. Bovendien heeft de heer Horstman een ‘vernieuwde’ Nissan Leaf gekocht; een verbeterde versie van de eerste versie. Hij mocht er op vertrouwen dat deze ‘nieuwe’ Nissan Leaf betere prestaties leverde dan de eerdere versie die door Nissan op de markt is gebracht.

Bovag-voorwaarden 

In een van de tussenvonnissen van de rechtbank zijn tevens de Bovag-voorwaarden (standaardbepalingen dec. 2008 Auto Zakelijk) ter sprake gekomen. De dealer had zich – ten onrechte – beroepen op artikel 15 lid 3 van de Bovag-voorwaarden, waarbij volgens de dealer een beroep op non-conformiteit van de auto zou zijn uitgesloten. Bovendien stelt de dealer dat op grond van de Bovag-voorwaarden, de aansprakelijkheid voor de dealer is uitgesloten tijdens de periode dat de fabrieksgarantie geldt. De rechtbank gaat hier niet in mee. De rechtbank oordeelt dat een koper de dealer wel degelijk kan aanspreken op grond van toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de koopovereenkomst, en dat een beroep op de Bovag-voorwaarden in deze situatie geen stand kan houden. 

Welke gevolgen heeft deze uitspraak? 

In deze uitspraak heeft de cliënt een uitdrukkelijke voorwaarde gesteld aan de koopovereenkomst: de auto moet 130 kilometer over de snelweg kunnen rijden, zonder tussentijds bijladen van de accu, tot het einde van de garantietermijn. Waarschijnlijk zullen niet alle ontevreden weggebruikers met een elektrische auto een dergelijke (bewijsbare) voorwaarde aan de koop hebben gesteld, alhoewel de reclame-uitingen van Nissan Nederland destijds verder gingen dan de beloften van de desbetreffende dealer. Per individuele zaak zal dan ook gekeken moeten worden in hoeverre de koopovereenkomst zal kunnen worden aangetast. Bos Van der Burg Advocaten te Zoetermeer (079-320336 en www.bosvanderburg.nl) denkt hierbij graag met u mee. 

Daarnaast is Bos Van der Burg Advocaten de mogelijkheden aan het onderzoeken om een procedure te starten tegen diverse autofabrikanten, onder meer door de misleidende reclame over de actieradius van elektrische auto’s. Deze uitspraak is in ieder geval een goed begin!

Klik hier voor de uitspraak.

Andere media:
KRO NCRV – De Monitor 
AD
NOS 
NU.nl 
Automotive