Faillissementsfraude Aangepakt: Bestuurders Opgelet!

Op 5 april 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel over het civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. De nieuwe wet is een toevoeging op de huidige Faillissementswet. Het geeft de mogelijkheid om bestuurders voor maximaal vijf jaar te verbieden om nog bestuurder te zijn van een vennootschap. Ook mag een bestuurder geen bestuursfunctie of commissariaat uitoefenen in een andere vennootschap. Het Openbaar Ministerie of de curator van het desbetreffende faillissement kan aan de civiele rechter een verzoek doen het bestuursverbod op te leggen.

Een bestuursverbod kan worden opgelegd indien een bestuurder faillissementsfraude pleegt of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in aanloop naar een faillissement. De overheid probeert hiermee de faillissementsfraude terug te dringen en onregelmatigheden rond faillissementen te bestrijden. Of deze wet een einde gaat maken aan de praktijken van malafide bestuurders, is maar zeer de vraag. De kring van personen rondom een malafide bestuurder, kan zich immers nog steeds eenvoudig inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast is ook het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude aangenomen. Deze wet verruimt de mogelijkheden voor curatoren om effectiever en daadkrachtiger op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Nu gebeurt het maar al te vaak dat de curator een lege boedel aantreft, zonder enige administratie. Dit maakt het voor de curator erg lastig om onderzoek te doen naar faillissementsfraude. Om deze faillissementsfraude beter te kunnen aanpakken is daarom de overtreding van de administratieplicht bij faillissementen, strafbaar gesteld. De straffen kunnen oplopen van geldboetes tot maximaal 1 jaar gevangenisstraf voor het niet verstrekken van inlichtingen, tot maximaal zes jaar gevangenisstraf voor het vooraf of tijdens het faillissement onttrekken van goederen aan de boedel of het opzettelijk bevoordelen van schuldeisers.

Heeft u vragen over faillissementsfraude of over de afwikkeling van faillissementen, neem dan gerust contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten. 

Klik hier voor meer informatie van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod.

Klik hier voor meer informatie van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel strafbaarstelling faillissementsfraude.