Toelating Tot De WSNP / Schuldsanering: Eerst Het Minnelijk Traject!

Vorige week heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nogmaals bevestigt dat er voorafgaand aan een verzoek tot toelating tot de wsnp, eerst een minnelijk traject doorlopen moet worden. Kijk hier voor de uitspraak.

In deze zaak hadden de schuldenaren direct een verzoek gedaan voor de wsnp, omdat zij met hun pensioen en een schuldenlast van meer dan een miljoen euro, slechts één procent konden aanbieden aan hun schuldeisers. Zowel de rechtbank als het gerechtshof namen hiermee geen genoegen: ondanks dat de kans van slagen van een minnelijk traject gering is, dient dit toch te allen tijde eerst geprobeerd te worden. 

Wat is het minnelijk traject?

Voordat u een verzoek tot toelating tot de schuldsanering kunt doen, dient u op grond van de wet eerst te onderzoeken of u uw schuldenproblematiek buiten de rechtbank om kunt oplossen met uw schuldeisers. In het verzoek tot toelating tot de wsnp, dient u aan te geven welke regeling u heeft proberen te treffen met uw schuldeisers. Indien dit niet is gelukt, kunt u de rechtbank verzoeken u toe te laten voor de wsnp. 

Wie begeleiden het minnelijk traject? 

In beginsel dient de gemeente u te begeleiden bij het minnelijk traject. U dient zich hiervoor te wenden tot de schuldhulpverlening van uw gemeente. De gemeente zal voor u uitrekenen welk bedrag u maandelijks, gedurende drie jaar, kunt sparen en welk percentage van de totale schuldenlast aangeboden kan worden aan uw schuldeisers. 

Voorbeeld: U heeft € 20.000,= schuld en kunt in 3 jaar in totaal € 2.000,= sparen. Aan uw schuldeisers zal dan een aanbod in het minnelijk traject worden gedaan, van 10% van hun totale vordering, tegen finale kwijting. Gaat één of meerdere schuldeisers hier niet mee akkoord, kunt u toelating vragen tot de wettelijke schuldsanering (WSNP). Ook kunt u de rechtbank vragen een dwangakkoord uit te spreken. 

 Sinds een paar jaar mogen advocaten ook het minnelijk traject voor u begeleiden. Het voordeel hiervan is dat u sneller wordt geholpen dan door de gemeente. Bovendien zal begeleiding door een advocaat zorgvuldiger worden aangepakt, iedere schuldenproblematiek is immers anders. Door een goed onderbouwd toelatingsverzoek is de kans dat u wordt toegelaten tot de wsnp vanzelfsprekend groter. 

Bos Van der Burg Advocaten, werkzaam o.a. in Zoetermeer, regio Den Haag en regio Rotterdam, kan het minnelijk traject voor u begeleiden. In tegenstelling tot het traject bij de gemeente, zijn hier wel kosten aan verbonden. In overleg kan een vaste prijs worden afgesproken voor de gehele behandeling van uw wsnp-verzoek, inclusief het minnelijk traject. 

Hoger beroep schuldsanering 

Is het toelatingsverzoek alsnog afgewezen? Dan dient u binnen 8 dagen na het vonnis in hoger beroep te gaan. Wacht niet en neem direct contact op. Behandeling van het hoger beroep is in de meeste gevallen kosteloos. Dit wordt altijd vooraf met u besproken.