Hoe Ver Reikt Het Recht Op Vervanging Bij Een Kapot Product?

Op 18 april 2017 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan over het wettelijke recht van consumenten om vervanging van een kapot product te eisen. 

In deze zaak had de consument een iPad Air 2 gekocht, die na vier maanden geen contact meer maakte met de Wifi. De iPad was daardoor niet meer normaal te gebruiken. Apple heeft de iPad onderzocht en geconstateerd dat de iPad niet gerepareerd kon worden. Apple heeft vervolgens een zogenaamde ‘remanufactured’ of ‘refurbished’ exemplaar aangeboden. Dit houdt in dat de iPad onderdelen bevat die zijn hergebruikt. De consument in kwestie nam hiermee geen genoegen en heeft bij de rechtbank een nieuw exemplaar gevorderd. 

Recht op vervanging van een onherstelbaar product 

De wettelijke regeling met betrekking tot herstel of vervanging is neergelegd in artikelen 7:17 en 7:21 BW. Hierin staat dat de koper herstel of vervanging van de verkoper kan eisen als de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Als consument heb je een keuzemogelijkheid, maar er is geen recht op vervanging indien de afwijking te gering is om de vervanging te rechtvaardigen. In dat geval moet je genoegen nemen het herstel van het product, mits dit mogelijk is. 

De specifieke vraag in de zaak die speelde bij de rechtbank Amsterdam, was of een consument ook genoegen moet nemen met ‘vervanging’ door een refurbished, tweedehands product. 

Uitspraak Europees Hof 

De rechtbank verwijst in haar uitspraak naar het Europese Hof (ECLI:EU:C:2008:231). Het Europese Hof heeft in 2008 het volgende bepaalt: 

“Dat de consument, die de verkoopprijs heeft betaald en zijn contractuele verbintenis dus correct heeft uitgevoerd, een nieuw goed ontvangt ter vervanging van het niet conforme goed, levert geen ongerechtvaardigde verrijking op. Hij ontvangt slechts met vertraging een goed dat in overeenstemming is met de bepalingen van de overeenkomst, een goed dat hij van meet af aan had moeten ontvangen.” 

De rechtbank legt deze uitspraak zo uit, dat de consument die een nieuw product heeft gekocht dat non-conform blijkt te zijn, bij vervanging recht heeft op een nieuw product.  

Vervanging: geen tweedehands product 

Apple wordt in deze zaak in het ongelijk gesteld en veroordeeld tot vervanging van de iPad Air 2 door een nieuwe iPad Air 2. De uitspraak zou anders geweest zijn, indien de consument al een refurbished exemplaar had gekocht, die niet conform bleek te zijn. In dat geval mag Apple het product wel met een refurbished exemplaar vervangen. 

Lees hier de uitspraak.