Hoger Beroep WSNP / Schuldsanering In Zoetermeer

Wanneer u verschillende schulden heeft en u niet meer in staat bent om deze schulden af te lossen, kunt u terecht bij de schuldhulpverlening in uw gemeente. Hierbij wordt geprobeerd uw financiële situatie helder te krijgen en wordt gekeken hoe u de schuldenproblematiek kunt oplossen.

Er zijn twee manieren waarop de gemeente u kan helpen bij schulden die u zelf niet meer kunt aflossen. Ten eerste is er de schuldbemiddeling. Dit is een traject waarbij u niet naar de rechter hoeft. De schuldhulpverlening houdt drie jaar alles wat u verdient boven het vastgestelde budget in, en verdeelt dit gespaarde bedrag aan het einde van drie jaar aan uw schuldeisers. Indien u zich aan alle voorwaarden houdt kunnen de schuldeisers hun schulden na drie jaar niet meer bij u opeisen.

Daarnaast bestaat er ook de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, afgekort de WSNP. Ook in de WSNP wordt drie jaar geld ingehouden om aan het einde te verdelen aan uw schuldeisers. De schuldeisers kunnen daarna, indien u zich aan alle voorwaarden houdt, de schulden niet meer bij u opeisen. Voor toelating tot de WSNP moet u wel naar de rechtbank. De schuldhulpverlening van uw gemeente zal samen met u het verzoekschrift indienen om toegelaten te worden voor de WSNP. Daarna komt er een zitting bij de rechtbank, waarbij uw verzoek tot toelating tot de WSNP met u zal worden besproken.

Indien de rechtbank uw verzoek tot toelating tot de WSNP afwijst, kunt u binnen acht dagen na de datum van het vonnis, in hoger beroep bij het Gerechtshof. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig. U moet dan kunnen motiveren waarom u vindt dat de rechtbank een verkeerde beslissing heeft genomen, bijvoorbeeld omdat u kunt aantonen dat u bij het ontstaan van uw schulden te goeder trouw heeft gehandeld. BOS VAN DER BURG kan u adviseren over de kansen in hoger beroep. Daarnaast kunnen wij het verzoekschrift in hoger beroep instellen en met u mee naar de zitting. Indien er sprake is van tussentijdse beëindiging van de WSNP, kunnen wij u ook begeleiden bij het hoger beroep. In WSNP-zaken betaalt de overheid meestal uw advocaat en bent u slechts een eigen bijdrage verschuldigd. 

Gelet op de zeer korte termijn van acht dagen dient u onmiddellijk na ontvangst van het afwijzend vonnis een advocaat te zoeken. Aarzel niet te lang en neem direct vrijblijvend contact met ons op. 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: http://www.wsnp.rvr.org/