Nieuwe Methode Doorstart Van Onderneming: De Pre-Pack

De pre-pack methode wint aan populariteit en wordt steeds vaker gebruikt door ondernemingen in zwaar weer om een doorstart te kunnen realiseren. Deze procedure vindt in het geheim plaats, voorafgaand aan een faillissement. Dit is een van de redenen dat veel mensen nog nooit van deze methode hebben gehoord. De faillissementen van onder andere het Ruwaard van Putten ziekenhuis, Schoenenreus en Marlies Dekker werden vooraf gegaan door een pre-pack. Wat houdt de pre-pack in?

Bij een pre-pack vraagt de (bijna failliete) onderneming aan de Rechtbank wie de curator en de rechter-commissaris zullen worden indien de onderneming eigen aangifte tot faillietverklaring zou doen. Deze aanstaande curator, die in een pre-pack ‘stille bewindvoerder’ wordt genoemd, kan nog vóór faillissement onderzoeken of een doorstart mogelijk is. De stille bewindvoerder kan zorgvuldig en in relatieve rust onderhandelen met verschillende partijen en dit vergroot de kans op een succesvolle doorstart. De (doorstartende) onderneming kan op die manier zijn activiteiten na faillissement vrijwel onmiddellijk voortzetten. Een pre-pack kan leiden tot een hogere opbrengst voor de schuldeisers, behoud van werkgelegenheid en vermindering van de schuldpositie. 

Er is op dit moment (nog) geen wettelijke basis voor de pre-pack: de procedure heeft zich in de praktijk ontwikkeld. Een aantal rechtbanken hebben wel een brief beschikbaar waarin een kader wordt geschetst waarbinnen de pre-pack procedure dient te worden uitgevoerd. De manier waarop de kosten van de pre-pack worden gedragen, verschilt per Rechtbank. De stille bewindvoerder kan bijvoorbeeld een voorschot op zijn salaris verlangen. 

Heeft u vragen over de mogelijkheden van een pre-pack? Wacht niet totdat al sprake is van een faillissementssituatie, maar neem contact op met mr. C.M. (Kees) van der Burg.