Tussentijdse Beëindiging WSNP/ Schuldsanering

Uw wsnp-bewindvoerder moet elk half jaar een verslag naar de Rechtbank sturen. In dit verslag staat of u uw verplichtingen uit de wsnp nakomt. In vier gevallen zal de wsnp-bewindvoerder aan de Rechtbank vragen om de schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen. Deze vier redenen zullen hierna worden toegelicht. 

Is er een zitting gepland voor de tussentijdse beëindiging van de wsnp? Schakel dan direct een advocaat in! Bel 079-3203366. 

1. Informatieplicht 

U komt uw informatieverplichting niet na. Op verzoek van de wsnp-bewindvoerder om stukken aan te leveren wordt niet of nauwelijks gereageerd. Indien u ook een beschermingsbewindvoerder heeft, moeten veel stukken door de beschermingsbewindvoerder verstuurd worden. Vraag dus ook tijdig aan uw beschermingsbewindvoerder om de juiste stukken naar de wsnp-bewindvoerder te sturen. 

2. Sollicitatieplicht 

U komt uw sollicitatieverplichting niet na. Indien u geen baan heeft van 36 uur per week, zal u aanvullend moeten solliciteren, tenzij de rechter-commissaris in het wsnp traject ontheffing heeft verleend. Zolang u geen ontheffing van de sollicitatieverplichting heeft gekregen, zult u moeten solliciteren. Let goed op: indien de gemeente u al ontheffing heeft gegeven van de sollicitatieverplichting, geldt dit niet direct voor de wsnp. In de wsnp moet opnieuw worden beoordeeld of u een ontheffing van de sollicitatieverplichting krijgt. Totdat u het definitieve antwoord hierop heeft, geldt de sollicitatieverplichting.  

De wsnp-bewindvoerder kan ook in het tussentijdse verslag schrijven dat u niet op de juiste manier solliciteert. Ook dit kan een reden zijn voor tussentijdse beëindiging. U dient vier keer per maand te solliciteren op een vacature (dus geen open sollicitatie). U moet per sollicitatie aan de wsnp-bewindvoerder opsturen: 1) de vacature, 2) uw motivatiebrief, 3) het verzendbewijs en 4) als u deze ontvangt, de afwijzing. Tegenwoordig wordt er steeds vaker online gesolliciteerd, bijvoorbeeld door het invullen van uw gegevens en motivatie op een website. Zorg er dan voor dat u van deze gegevens, en dan vooral uw motivatie een ‘print-screen’ maakt, en deze naar de wsnp-bewindvoerder stuurt. De wsnp-bewindvoerder kan op deze manier controleren of u op de juiste manier solliciteert.  

3. Afdrachtplicht 

U komt uw afdracht verplichting niet na. In de wsnp moet u al het ontvangen geld boven uw Vrij Te Laten Bedrag (ook wel VTLB genoemd) aan de wsnp-bewindvoerder overmaken. Doet u dit niet, dan ontstaat er een boedelachterstand en kan de schuldsanering tussentijds worden beëindigd.  

4. Nieuwe schulden 

U heeft nieuwe schulden gemaakt. Indien u tijdens de wsnp nieuwe schulden laat ontstaan, moet u deze nieuwe schulden voor het einde van de wsnp hebben afbetaald, bijvoorbeeld door het treffen van een betalingsregeling. U moet deze nieuwe schuld wel betalen uit uw Vrij Te Laten Bedrag.  

Negatief tussentijds verslag? 

Indien in het tussentijdse verslag staat dat u uw verplichtingen niet bent nagekomen, dan kan de wsnp-bewindvoerder aan de rechter-commissaris vragen om de schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen. U wordt dan door de Rechtbank opgeroepen om op de zitting te verschijnen. 

Zitting tussentijdse beëindiging? Schakel snel een advocaat in!

Indien u een oproepingsbrief ontvangt voor de zitting waar de tussentijdse beëindiging wordt besproken, moet u tijdig een advocaat inschakelen. Uw advocaat kan dan verweer voeren en aan de Rechtbank uitleggen waarom de schuldsaneringsregeling niet tussentijds beëindigd zou moeten worden. Daarnaast is het soms mogelijk dat uw schuldsaneringsregeling wordt verlengd, met maximaal twee jaar, om u een tweede kans te geven om alsnog uw verplichtingen goed na te komen.  

WSNP tussentijds beëindigd? Hoger beroep mogelijk! 

Wanneer de Rechtbank toch beslist dat uw wsnp-regeling tussentijds wordt beëindigd, krijgt u een vonnis waarin dit wordt bepaald. U heeft dan acht dagen om hiertegen in hoger beroep te gaan. Ook wanneer u géén advocaat heeft gehad bij de zitting bij de rechtbank, is het vaak zinvol om hoger beroep in te stellen. Let op de termijn van acht dagen en bel zo snel mogelijk een advocaat.