Wet Franchise Treedt In Werking

Op 1 januari 2021 treedt de Wet Franchise (Titel 7.16 BW) in werking. Wat betekent dat voor bestaande franchiseovereenkomsten? 

Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt een overgangsperiode van 2 jaar. Binnen deze periode dienen bepalingen over het instemmingsvereiste, het non-concurrentiebeding en over goodwill in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen te worden gebracht. Daarentegen dienen nieuwe franchiseovereenkomsten direct te voldoen aan de nieuwe, dwingende wetgeving. 

Heeft u vragen over uw franchiseovereenkomst? Neem contact op met de sectie Ondernemingsrecht van Bos Van der Burg advocaten voor een kosteloze kennismaking en bespreking van alle juridische mogelijkheden.