WHOA: Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt per 1 januari a.s. in werking. Een wet waar in de praktijk veel behoefte aan bestaat, ook in het licht van de economische gevolgen van de coronacrisis. De WHOA kent als doel het verbeteren van het reorganiserend vermogen van ondernemingen, door middel van het aanbieden van een onderhands (dwang-)akkoord aan crediteuren. Hierdoor kunnen crediteuren in voorkomend geval bijvoorbeeld gedwongen kunnen worden een deel van hun vordering prijs te moeten geven. De WHOA maakt het in wezen mogelijk dat een (onderhands) akkoord buiten faillissement door de Rechter wordt bekrachtigd (oftewel gehomologeerd), waardoor het feitelijk en juridisch verbindend wordt tegenover de crediteuren, inclusief diegenen die tegen (of geheel niet) hebben gestemd. Indien u voorziet dat uw bedrijf niet kan voortgaan met voldoening van de lopende verplichtingen, en u overweegt een herstructurering van de schulden of een liquidatie, dan kan de WHOA een uitstekende oplossing zijn. 

Voor nadere toelichting en/of uitvoering neem contact op met de sectie Insolventierecht van Bos Van der Burg advocaten op 079-3203366.