WSNP Advocaat Hoger Beroep In Regio Zoetermeer, Den Haag En Omstreken

  • Bent u niet toegelaten tot de wsnp en wilt u in hoger beroep? 
  • Heeft u een brief gekregen dat u naar een zitting moet komen om te bespreken of uw wsnp tussentijds zal worden beëindigd?
  • Is uw wsnp tussentijds beëindigd en wilt u in hoger beroep?
  • Heeft u geen schone lei gekregen en wilt u in hoger beroep?

Bel direct 079-3203366. U heeft acht dagen om in hoger beroep te gaan. Bel daarom direct om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. In de meeste gevallen is de rechtsbijstand van Bos Van der Burg Advocaten gratis. Dit wordt direct met u besproken. 

Toelating wsnp

De rechtbank wijst een verzoek om toegelaten te worden tot de wsnp meestal af, omdat uw schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan. Bos Van der Burg Advocaten gaat samen met u kijken of er argumenten zijn om het gerechtshof ervan te overtuigen dat de schulden wel te goeder trouw zijn ontstaan, of dat uw situatie zodanig positief veranderd is dat u toch moet worden toegelaten tot de wsnp. Ook kijken wij samen met u of de ontstaansdata van de schulden op uw schuldenlijst correct zijn opgenomen. Wanneer dit niet het geval is, kan het gerechtshof uw verzoek herbeoordelen en in sommige gevallen toch toelaten tot de wsnp.

Tussentijdse beëindiging wsnp

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden die gelden in de wsnp, kan uw wsnp-bewindvoerder de rechter-commissaris verzoeken om uw wsnp tussentijds te beëindigen. Lees hier de Blog die geschreven is over de tussentijdse beëindiging van de wsnp.

Ook in deze procedure zijn er vaak nog mogelijkheden toch nog een laatste kans te krijgen om in de wsnp te blijven en uw verplichtingen na te komen. 

Schone lei

Heeft u geen schone lei gekregen, omdat u niet aan uw verplichtingen zou hebben voldaan en bent u het hier niet mee eens? Ook dan kunt u in hoger beroep. U kunt aan het gerechtshof vragen u alsnog een schone lei te verlenen, of een verlenging te krijgen van de wsnp om eventuele fouten te herstellen.